Pradinis - Realm juridical | Spausdinti Pradinis - Sostines teise | Spausdinti LT EN RU

Faktoringas

FAKTORINGAS - trumpalaikio kreditavimo forma, kai klientas perleidžia bankui piniginius reikalavimus pagal savo sąskaitas-faktūras už pirkėjams parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, o bankas įsigydamas klientui priklausančius piniginius reikalavimus jo pirkėjams, išmoka klientui faktoringo avansą pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą.
Faktoringo sutartimi bankas perduoda arba įsipareigoja perduoti pardavėjui (Klientui) pinigus mainais už Kliento piniginį reikalavimą, susijusį su prekių (paslaugų) pardavimu, trečiajam asmeniui (Skolininkui-pirkėjui), o Klientas perleidžia arba įsipareigoja perleisti bankui piniginį reikalavimą Skolininkui ir mokėti faktoringo sutartyje nustatytą atlyginimą.

Kokia nauda pardavėjui naudojantis faktoringu:
- galite gauti finansavimą neįkeisdami turto;
- galite pasiūlyti pirkėjams palankesnes atsiskaitymo sąlygas ir ilgesnius atidėto mokėjimo terminus;
- galite taupyti pinigines lėšas, pasinaudodami tiekėjų nuolaidomis už ankstesnį apmokėjimą.
- galite gauti ilgesnį atidėto mokėjimo terminą;
-lengvesnis atsiskaitymas su pardavėju (nustatyta forma ir fiksuotas mokėjimo terminas).

Faktoringo limitas - maksimali faktorizuojama Skolininkų įsiskolinimų Klientui suma. Banko perimtų iš Kliento visų piniginių reikalavimų į Skolininką suma vienu metu negali būti didesnė už faktoringo limitą
Skolininko limitas - maksimali finansuojama vieno Skolininko įsiskolinimo Klientui suma. Skolininko limitas nustatomas kiekvienam skolininkui. banko perimtų iš Kliento piniginių reikalavimų į vieną skolininką suma vienu metu negali būti didesnė už Skolininkui nustatytą limitą.
Faktoringo avansas - pinigų suma, kurią bankas sumoka Klientui , akceptavęs sąskaitą faktūrą. Faktoringo avansas apskaičiuojamas procentaliai nuo akceptuotoje sąskaitoje - faktūroje nurodytos sumos.
Faktoringo rezervas - tai likusi neapmokėta Klientui suma (banko akceptuotoje sąskaitoje-faktūroje nurodyta suma, atėmus faktoringo avansą), kuri sumokama tik po pinigų gavimo iš Skolininko.
Apmokėjimo terminas - pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas terminas, per kurį Skolininkas privalo sumokėti už parduotas prekes (paslaugas). Maksimalus apmokėjimo terminas - 120 kalendorinių dienų.

© 2019. UAB Realm Juridical. Adresas: Laisvės pr. 115A, Vilnius. Įmonės kodas: 302046565. Ats. sąskaitos Nr.: LT06 4010 0424 0215 3185. Bankas: AB Luminor;  Tel.: +370 5 2134813. Mob.tel.: + 370 690 80000,                  El. paštas: admin@juridical.lt; www.juridical.lt
sprendimas lexita.lt