Pradinis - Realm juridical | Spausdinti Pradinis - Sostines teise | Spausdinti LT EN RU

Laidavimas

LAIDAVIMAS - sutartis, pagal kurią laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės.Laidavimas atsiranda sudarius laidavimo sutartį arba įstatymų ar teismo sprendimo pagrindu. Laidavimu gali būti užtikrinamas tiek esamos, tiek ir būsimos prievolės įvykdymas. Negali būti laiduojama už didesnę sumą, negu skolininkas skolingas. Laidavimas negali būti suvaržytas ir kitokiu būdu. Jeigu laiduojama suma viršija skolą, tai ji turi būti sumažinta iki skolos dydžio.

Paprastai yra šios pagrindinės penkios laidavimo rūšys:
- pasiūlymo užtikrinimo laidavimas;
- sutarties atlikimo (įvykdymo) užtikrinimo laidavimas;
- išankstinio apmokėjimo užtikrinimo laidavimas;
- garantinio laikotarpio užtikrinimo laidavimas;
- tiekimo užtikrinimo laidavimas.
    
Jeigu dėl vienokių ar kitokių priežasčių iškilo būtinybė pasirašyti laidavimo sutartį, turėkite omenyje, kad laidavimo sutartimi Jūs (laiduotojas) įsipareigosite atsakyti asmens, už kurį laiduojate (skolininko), kreditoriui, jeigu asmuo, už kurį laiduosite, neįvykdys visos ar bent dalies savo prievolės.
     
Todėl:
- Nepasirašykite sutarties aklai. Laiduotojo ir skolininko savitarpio pasitikėjimo santykiai, žinoma, yra svarbūs. Tačiau jie negali būti lemiamu veiksniu prisiimti sau įsipareigojimus. Turite žinoti tiek pačią prievolę, tiek jos sąlygas ir vykdymą. Todėl būkite aktyvūs ir surinkite visą Jums svarbią informaciją.
- Pasirašydami sutartį, numatykite joje teisę reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą, t.y. į tą asmenį, už kurį Jūs laiduojate. Tuomet Jūs turėsite galimybę išvengti savo turto praradimo, jeigu pagrindinis skolininkas pajėgs atsiskaityti.
- Jūs, kaip laiduotojas, būsite atsakingas tokia pat apimtimi kaip ir skolininkas. Jūs atsakysite kreditoriui už visų nuostolių atlyginimą, netesybų bei palūkanų sumokėjimą.Jeigu Jums, kaip laiduotojui, pareikštas ieškinys, bus ne tik naudinga,  tačiau Jūs ir privalote patraukti skolininką dalyvauti byloje.
- Skolininkas stos byloje į Jūsų pusę ir galės pareikšti trūkstamus ir naudingus argumentus. O jeigu Jūs šito reikalavimo neįvykdysite, visus šiuosargumentus skolininkas galės vėliau panaudoti prieš Jus, kai Jūs pareikalausite jo atlyginti Jūsų nuostolius.
- Pavojus Jums netekti turto ar jo dalies bus ne tik, jeigu asmuo, už kurį Jūs laidavote, visiškai neatsiskaitys arba visiškai neįvykdžius savo įsipareigojimų, bet net jei jis neįvykdys jų dalies.
- Kai Jūs įvykdysite prievolę kreditoriui, Jums pereis ir visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę. Tai reiškia, kad dabar skolininkas yra skolingas Jums, o ne pirminiam kreditoriui. Kadangi Jūs sumokėjote už skolininką, Jūs turite teisę reikalauti iš buvusio skolininko grąžinti Jums sumokėtas sumas.
- Turėkite omeny, kad asmuo, kuriam prireikė laidavimo, neturi pakankamai turto, kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus. Taigi ir Jūsų galimybės atgauti atiduotą turtą, jeigu teko atskaityti už skolininką, bus ganėtinai menkos.
© 2019. UAB Realm Juridical. Adresas: Laisvės pr. 115A, Vilnius. Įmonės kodas: 302046565. Ats. sąskaitos Nr.: LT06 4010 0424 0215 3185. Bankas: AB Luminor;  Tel.: +370 5 2134813. Mob.tel.: + 370 690 80000,                  El. paštas: admin@juridical.lt; www.juridical.lt
sprendimas lexita.lt