Pradinis - Realm juridical | Spausdinti Pradinis - Sostines teise | Spausdinti LT EN RU

Reikalavimo perleidimas

REIKALAVIMO PERLEIDIMAS (cesija) – tai pradinio kreditoriaus (cedento) turimo ar būsimo reikalavimo (viso ar jo dalies) perdavimas naujajam kreditoriui (cesionarijui). Taigi dėl reikalavimo perdavimo pasikeičia kreditorius, o skolininkas lieka tas pats.
     
Reikalavimo perleidimas yra svarbi ir patogi verslo vykdymo priemonė. Štai, pavyzdžiui, pirkėjas, pardavėjui sutinkant, gali atsiskaityti su juo už nupirktas prekes ne pinigais, o jam priklausančiu reikalavimu trečiajam asmeniui; arba kreditorius, kuriam staiga prireikė pinigų, gali perleisti savo reikalavimą, kuris dėl nustatyto vykdymo termino gali būti įgyvendintas tik po tam tikro laiko ir pan.
    
Reikalavimo perleidimo sąlygos:
Sutartis tarp pradinio kreditoriaus ir naujojo kreditoriaus. Šios sutarties galiojimui jokios įtakos neturi nepranešimas skolininkui apie reikalavimo perleidimą arba skolininko nesutikimas su reikalavimo perleidimu, išskyrus vienintelį atvejį, kai draudžiama perleisti reikalavimą be skolininko sutikimo – kai kreditoriaus asmuo skolininkui turi esminės reikšmės; pavyzdžiui, įvykdyti prievolę kitam kreditoriui būtų daug sunkiau arba gydytojo reikalavimas gauti iš paciento honorarą už gydymą.
     
Reikalavimo perleidimo sutarties formai įstatymas kelia tokius pat reikalavimus kaip ir pagrindinei prievolei. Jeigu reikalavimas atsirado, pavyzdžiui, iš sutarties, kuriai reikėjo paprastos rašytinės formos, tai ir reikalavimo perleidimo sutartis turi būti sudaryta mažiausiai paprasta rašytine forma (gali būti ir notarine).
     
Antraip cesijos šalys gali nebetekti teisės remtis liudytojų parodymais, įrodinėdamos sutarties sudarymo ar įvykdymo faktą . Jeigu nebus laikomasi privalomos notarinės formos (pavyzdžiui, perleidžiant reikalavimą, susijusį su nekilnojamuoju daiktu), tai tokia sutartis apskritai negalios.
     
Be to, jei pagrindinę prievolę pagrindžiančiai sutarčiai reikėjo teisinės registracijos, tai ir reikalavimo perleidimo sutartį taip pat privalu įregistruoti. Jei tai nebus padaryta, reikalavimo perleidimas vis dėlto galios, bet galios tik tarp cedento ir cesionarijaus ir negalės būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis. O tai savo ruožtu aiškiai apsunkins verslą.
     
Reikalavimo perleidimo galimumas. Draudžiama perleisti reikalavimą, kai:
- tai draudžia pirminę prievolę pagrindžianti sutartis;
- tai draudžia įstatymas. 
Be to, draudžiama perleisti reikalavimo dalį, esant nedalomai prievolei.
    
Reikalavimo apibrėžtumas
Kadangi galima perleisti tiek esamą, tiek būsimą reikalavimą, ši sąlyga taip pat labai svarbi. Reikalavimas turi būti apibrėžtas ne absoliučiai, o pakankamai, t. y. jo atsiradimo momentu mažiausiai turi būti aiškūs jo turinys, dydis ir skolininkas.
Esant anksčiau minėtoms sąlygoms, reikalavimo perleidimą galima laikyti galiojančiu.
    
Reikalavimo perleidimo pasekmė – naujojo kreditoriaus atsiradimas, išnykus senajam (kai perleidžiamas visas reikalavimas) ar jam liekant (perleidus tik dalį reikalavimo). Be to, pažymėtina, kad naujajam kreditoriui kartu su pagrindiniu reikalavimu pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės .

© 2019. UAB Realm Juridical. Adresas: Laisvės pr. 115A, Vilnius. Įmonės kodas: 302046565. Ats. sąskaitos Nr.: LT06 4010 0424 0215 3185. Bankas: AB Luminor;  Tel.: +370 5 2134813. Mob.tel.: + 370 690 80000,                  El. paštas: admin@juridical.lt; www.juridical.lt
sprendimas lexita.lt