Pradinis - Realm juridical | Spausdinti Pradinis - Sostines teise | Spausdinti LT EN RU

Uzufruktas

UZUFRUKTAS – nustatyta teisė naudoti svetimą daiktą ir gauti iš jo vaisius, produkciją ir pajamas.
Gali keistis tik vienas subjektas – tai yra tas, kuriam priklausantis ar kurio valdomas daiktas yra apsunkintas uzufruktu. Uzufruktorius keistis negali, nes uzufruktorius neturi teiės uzufrukto perduoti kitam. Uzufruktorius gali nebent perleisti teisę uzufruktą įgyvendinti.
    
Turinio keli aspektai:
- Uzufrukto turinys nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju, tačiau teisių turinys apima tik tas teises kurios neprieštarauja daikto naudojimui paskirtį;
- Uzufruktorius turi teisę naudoti daiktą taip, kaip nustatyta, o jei nenustatyta, tai taip, kaip tai darytų rūpestingas savininkas;
- Naudojant uzufrukto objektą gaunami vaisiai, produkcija ir pajamos priklauso uzufruktoriui, jeigu sutartis ar įstatymai nenustato kitaip;
- Jeigu uzufruktas nustatytas į bendrosios nuosavybės teisės objektu esantį daiktą, uzufruktorius turi tas daikto valdymo ir naudojimo teises, kurios priklausytų jam kaip bendraturčiui;
- Uzufruktorius turi teisę reikalauti įvykdyti dėl uzufrukto objekto atsiradusias prievoles ir priimti įmokas.
Kiekvienas nesunaudojamas ir kilnojamasis, ir nekilnojamasis daiktas, kuris yra nuosavybės teisės objektas.
Uzufrukte atlygintinumo nėra, bet uzufruktorius rūpinasi kaip geras šeimininkas ir, jei ką, atsako už uzufrukto objekto pablogėjimą dėl netinkamo uzufrukto įgyvendinimo.
    
Nustatymo keli aspektai:
- Uzufruktas gali būti nustatomas įstatymais, sandoriais, teismų sprendimais, kai tai numato įstatymai;
- Nustatant uzufruktą, turi būti uzufruktoriumi tampančio asmens valia, išskyrus atvejus, kai uzufruktą nustato įstatymas;
- Naujas uzufruktas gali būti nustatomas į daiktus, į kuriuos jau yra nustatytas uzufruktas, jeigu naujai nustatomo uzufrukto suteikiamos teisės nesutampa su jau nustatyto uzufrukto suteikiamomis teisėmis ir naujojo uzufrukto suteikiamų teisių įgyvendinimas nepažeis jau esamo uzufruktoriaus teisių.
     
Subjektų pareigų keli aspektai:
- Uzufruktorius privalo išlaikyti ir remontuoti uzufrukto objektą, kiek tai būtina jo normaliai būklei užtikrinti;
- Proporcingai turimoms uzufrukto objekto naudojimo teisėms bei gaunamoms iš jo pajamoms uzufruktorius privalo mokėti mokesčius bei kitas su uzufrukto objektu susijusias įmokas, jeigu sutartis ar įstatymai nenustato kitaip;
- Jeigu uzufrukto objektas sugadinamas arba pažeidžiamas, arba būtina atlikti neeilinius jo gerinimo ir remonto darbus, apsaugoti jį nuo nenumatytų pavojų, arba tretieji asmenys pareiškia savo teises į uzufrukto objektą, uzufruktorius privalo tuojau pat pranešti apie tai savininkui;
- Uzufruktorius sutartyje, testamente ar įstatyme numatytais atvejais privalo apdrausti uzufrukto objektą. Jeigu uzufruktorius neapdraudžia uzufrukto objekto, tą gali padaryti uzufrukto objekto savininkas uzufruktoriaus lėšomis;
- Kasmet uzufruktorius savo lėšomis turi pateikti uzufrukto objekto savininkui ataskaitą, jeigu uzufrukto sąlygose nenumatyta kas kita;
Jeigu uzufruktorius netinkamai įgyvendina uzufrukto suteiktas teises ir tuo pažeidžia daikto savininko teises, tai uzufrukto objekto savininkas turi teisę reikalauti pašalinti bet kokius pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu.

Senaties keli aspektai:
- Uzufruktas, kurio objektas yra nekilnojamasis daiktas, baigiasi suėjus senaties terminui, jeigu uzufruktorius nepertraukiamai savanoriškai dešimt metų pats ar per kitus asmenis nesinaudojo uzufrukto suteikiamomis teisėmis;
- Uzufruktas, kurio objektas yra kilnojamasis daiktas, baigiasi dėl senaties, jeigu uzufruktorius savanoriškai trejus metus pats ar per kitus asmenis nesinaudojo uzufrukto suteikiamomis teisėmis.
     

Uzufruktas baigiasi:
- jo atsisakius;
- mirus uzufruktoriui, likvidavus uzufruktorių juridinį asmenį ar praėjus trisdešimčiai metų nuo uzufrukto nustatymo juridiniam asmeniui;
- pasibaigus terminui ar įvykus naikinančiojoje sąlygoje numatytam juridiniam faktui;
- uzufruktoriui tapus uzufrukto objekto savininku;
- žuvus uzufrukto objektui;
- pablogėjus uzufrukto objekto būklei;
- suėjus senaties terminui;
- panaikinus uzufruktą teismo sprendimu.

© 2019. UAB Realm Juridical. Adresas: Laisvės pr. 115A, Vilnius. Įmonės kodas: 302046565. Ats. sąskaitos Nr.: LT06 4010 0424 0215 3185. Bankas: AB Luminor;  Tel.: +370 5 2134813. Mob.tel.: + 370 690 80000,                  El. paštas: admin@juridical.lt; www.juridical.lt
sprendimas lexita.lt